Terapia behawioralna

W terapii behawioralnej obieramy 3 główne cele:

rozwijanie zachowań deficytowych

redukowanie zachowań trudnych

generalizowanie i utrwalanie zachowań pożądanych

Podstawowe zasady terapii behawioralnej to:

Praca terapią behawioralną opiera się na metodach wg Stosowanej Analizy Zachowania.
W pracy tej zwraca się uwagę na to, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu poprzez oddziaływanie konkretnego bodźca.
Dobiera się takie techniki, które wywołają maksymalne korzyści dla dziecka.

Jakie umiejętności rozwijamy w terapii behawioralnej:

Pojawienie się postępów jest uzależnione od motywacji do działania. Dlatego też ważna jest
motywacja, wzmacnianie i nagradzanie
każdych postępów w terapii dziecka. Dzięki wyżej wymienionym aspektom terapia jest pozytywnym oddziaływaniem na dziecko.