Terapia behawioralna

W terapii behawioralnej obieramy 3 główne cele:

rozwijanie zachowań deficytowych

redukowanie zachowań trudnych

generalizowanie i utrwalanie zachowań pożądanych

Podstawowe zasady terapii behawioralnej to:

Praca terapią behawioralną opiera się na metodach wg Stosowanej Analizy Zachowania.
W pracy tej zwraca się uwagę na to, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu poprzez oddziaływanie konkretnego bodźca.
Dobiera się takie techniki, które wywołają maksymalne korzyści dla dziecka.

Jakie umiejętności rozwijamy w terapii behawioralnej:

 • imitacja i naśladowanie
 • dopasowywanie i sortowanie
 • współpraca:
  • podążanie za poleceniami 
  • kontakt wzrokowy
  • schemat uczenia
 • funkcjonowanie w grupie
 • funkcjonowanie w naturalnym środowisku
 • umiejętności samoobsługowe
 • umiejętności porządkowe
 • spędzanie wolnego czasu
 • grafomotoryka
 • pisanie/czytanie
 • liczenie
 • zgłaszanie się do odpowiedzi
 • zabawa:
  • manipulacyjna
  • równoległa
  • tematyczna
 • mowa
 • proszenie
 • nazywanie
 • rozmowa

Pojawienie się postępów jest uzależnione od motywacji do działania. Dlatego też ważna jest
motywacja, wzmacnianie i nagradzanie
każdych postępów w terapii dziecka. Dzięki wyżej wymienionym aspektom terapia jest pozytywnym oddziaływaniem na dziecko.