OFERTA

Behawioralny Punkt Terapeutyczny "Razem" w ramach terapii oferuje:

  • intensywną terapię indywidualną z dzieckiem (6 godzin tygodniowo)
  • realizowanie indywidualnie dostosowanego do każdego dziecka programu terapeutycznego
  • domowe, przyjazne warunki realizowania terapii
  • systematyczne konsultacje z rodzicami, podczas których razem omawiamy postępy w terapii i wszelkie zmiany, które są wprowadzane w programie terapeutycznym
  • regularne superwizje prowadzone przez mgr Ewę Kuligę (certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, kierownik Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB i Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB)

Terapię prowadzi wykwalifikowana kadra:

  • pedagog specjalny
  • psycholog

Terapia behawioralna ma za zadanie spełniać 3 główne cele:

rozwijać zachowania deficytowe

redukować zachowania trudne

generalizować i utrwalać zachowania pożądane.

Metody wykorzystywane w terapii behawioralnej opierają się o Stosowaną Analizę Zachowania. Są to metody udowodnione naukowo.