OFERTA

TERAPIA GRUPOWA

Głównym celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka w grupie i w relacjach z innymi ludźmi, rówieśnikami.

To, czego uczymy podczas zajęć zależy od grupy i od tego, z jakimi trudnościami każdy z uczestników się boryka. Cele są dostosowywane do osób uczestniczących w zajęciach.

Trening Umiejętności Społecznych wg Arnolda Goldsteina

Rozwijamy:

– kontakt wzrokowy
– witanie się i żegnanie
– zachowanie dystansu
– dialog

– kompromis
– empatia
– ton głosu
– poczucie humoru

– rozpoznawanie i wyrażanie swoich uczuć
– stopniowanie emocji i korzystanie z pomocnych strategii relaksacji i korzystania z pomocy

– reagowanie na zaczepki
– obrona swoich praw
– reagowanie na podpuszczanie

– planowanie zajęć
– podejmowanie decyzji
– szeregowanie problemów według ich ważności
– punktualność
– koncentracja

– rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych
– rozwijanie empatii
– rozumienie motywów postępowania innych

– myślenie przyczynowo-skutkowe
– przewidywanie tego, co może się zdarzyć

Terapia grupowa realizowana jest w przedziale wiekowym:

4 – 5 lat

6-8 lat

Terapię prowadzi wykwalifikowana kadra:

pedagog specjalny

psycholog

Metody wykorzystywane podczas terapii grupowej opierają się o Stosowaną Analizę Zachowania. Są to metody udowodnione naukowo.

Regularne superwizje prowadzone są przez mgr Ewę Kuligę (certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, kierownik Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB i Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB).