OFERTA

Diagnoza funkcjonalna dziecka

Oferujemy Państwu wykonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka za pomocą narzędzia wystandaryzowanego: Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), które są przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju, które podlegają badaniu pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

  • rozwój ruchowy
  • motoryka precyzyjna i lateralizacja
  • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • komunikowanie się i mowa
  • emocje i relacje społeczne
  • funkcje behawioralne
  • umiejętności przedszkolne (dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.)
  • umiejętności szkolne (dzieci w wieku 6,0 do 9,11 r.ż.)

Diagnoza dziecka opiera się również o szczegółowy wywiad z opiekunem.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu konsultacji pod numerem:
604-701-735