MISJA

W Behawioralnym Punkcie Terapeutycznym „Razem” wsparcie i pomoc uzyskają przede wszystkim dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w zachowaniu, ale także rodzice.

W punkcie terapeutycznym oferujemy terapię indywidualną i grupową, których metody oparte są o Stosowaną Analizę Zachowania. Priorytetem jest dobro dziecka i jego komfort podczas nauki. Wszelkie postępy w funkcjonowaniu dziecka są nagradzane i wzmacniane przez terapeutę, dzięki czemu są zauważalne duże postępy w terapii.

Misją punktu terapeutycznego „Razem” jest włączenie rodziców w proces terapii. Zaszczepienie terapii w życiu rodzinnym jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.

Uzyskamy to poprzez budowanie pozytywnej relacji miedzy rodzicami, dzieckiem i terapeutą.

Sabina Gerlich

„W związku z tym, że rodzice mają najwięcej informacji niezbędnych do tego, by być rzecznikami potrzeb i umiejętności własnego dziecka, powinni stać się integralnymi członkami zespołu planującego oddziaływania terapeutyczne. Jest to szczególnie ważne we wczesnej interwencji ze względu na konieczność uczenia funkcjonalnych umiejętności i ich generalizowania.”

Ingersoll B., Dvortcsak A., 2006; Symon J.B., 2005